8 pacients i un responsable de l’Associació Eines es van allotjar a l’Alberg Esportiu Àster